Center Stars е победител в категория „Агенция за подбор – чужди езици“ за 2020 година