Center Stars е компания от групата на Talent Group, която се появи като отговор на потребностите на клиентите, които оперират в BPO сектора. Задачата на тези компании не е лека. Налага им се много бързо да наемат голям брой хора, владеещи различни езици, a такива свободни на пазара няма. Преместването им от една компания в друга не успява да реши изцяло потребностите, свързани с подбора и е непредсказуемо. Планирането, свързано с наемането на хората се превръща в хазартна игра. Особено когато езиковият подбор трябва да реши липсата на десетки подготвени професионалисти.

Center Stars намериха алтернативни решения за компаниите, търсещи хора с различни лингвистични умения. Развиха нови канали и специфични стратегии за всяка една езикова група, които да дават възможност на изцяло нови хора да навлязат в сектора. Един от фокусите е привличането на native speakers, които освен езиково подготвени са и носители на съответната култура. Връзките с различните езикови групи са както в собствените им държави, така и в страните, където обикновено специфичната езикова общност най-често търси по-добра реализация, като например силно представената италианска общност във Франция.

Освен привличането на младежи от различни европейски градове, Center Stars се фокусира и върху още една сериозна група от хора, които остават извън полезрението на сектора. Това е групата на хората, които имат силен интерес към дейността на езиковия консултант, но на които нещо малко не им достига и отпадат на някоя от фазите на подбора. Причините са различни – липса на предишен опит, определени пропуски в езиковата подготовка, липса на специфични умения за работа с хора и др. Center Stars насочиха внимание към специфичната подготовка, която да запълни пропуските в знанията и уменията на потенциалните кандидати и да им се даде шанс да влеят свежи сили в сектора.

Паралелно с намирането на хора, Center Stars ще работи и през Новата 2019 година за каузата да се популяризира професията на езиковия консултант, както в България така и извън страната, показвайки достойнствата и добавената стойност, които тази професия има, както и всички нейни плюсове, оставащи скрити за хората извън сектора.

Последвайте профилите на Center Stars в социалните мрежи:

Facebook

LinkedIn

Instagram